لیست مشتری های ما در استان خراسان رضوی

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای ابهری مشهد

Taimes T1802

2H5113

آقای خاکساری تبریز


Taimes T7

8H konica512

آقای عسکری مشهد

Taimes T1802 Epson 5113

آقای علی امیدی پور سبزوار

Phantom Flatbed DX5 New

خانم جابری مشهد

Taimes 1802

آقای علیخانزاده مشهد

Taimes T2W

آقای ملک جعفریان مشهد

Taimes T2W

آقای فدوی سبزوار

Wit-Color Ultra 91002S

آقای عباس زاده مشهد

Phantom 6090

آقای میرصادقی مشهد

Wit-Color Ultra 92002S

آقای آقازاده مشهد

Wit-Color Ultra 3000 3312

آقای سید هاشمی مشهد

Wit-Color Ultra 9200

Wit-Color UVIP 2030

Wit-Color Star 3304

Zhongye T 1800

Bodor BCL 1812X

Bodor BCL 1309XU

Wit-Color Ultra Star 3302

 

آقای داوریان مشهد

Bodor BCL 1812X

آقای عجمی مشهد

Wit-Color Ultra 9200

Taimes T1802 UV

آقای عرب نظرگاه مشهد

Wit-Color Ultra 9200

آقای بازوبندی مشهد

Taimes T2W

آقای گزی مشهد

Wit-Color Ultra 9200

آقایان زاده رضا و ویرانی مشهد

Taimes T8Q

آقای خواجوئی نیشابور

Taimes T5

آقای اسلامی مشهد

Wit-Color Ultra 9200

آقای محمد پارسا مشهد

Taimes T5 2H

آقای قربی کاشمر

Taimes T8

آقای نعیمی مشهد

Zhongye Sublimation T1800

آقای فرح بخش نیشابور

Taimes T7

Taimes T2W

آقای محمودیان سبزوار

6 دستگاه Wit-Color Ultra 9200

Wit-Color UVIP Flatbed

آقای محمد بیگی مشهد

Wit-Color Ultra 9200

آقایان ناصری و رحمانی نیشابور

Wit-Color Ultra 2000

Taimes T7

Taimes T2W

 

آقای غفاری مشهد

Wit-Color Ultra 2000

Wit-Color Star 3302

آقای پور محرر مشهد

Wit-Color Ultra 9200

آقای مروی مشهد

Wit-Color Ultra Star

آقای سعید پارسا مشهد

Wit-Color Ultra 9200

Wit-Color Ultra 2000

آقای موسوی مشهد

Taimes T5

آقای علی مروی مشهد

 Wit-Color Ultra 9200

Zhongye UVE 1800

 

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :