لیست مشتری های ما در استان اصفهان

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای مختاری گرجستان

Wit-color Ultra 9100

2H Epson DX5 New

Bodor BCL

حریر هگمتانه شهرک صنعتی مورچه خور

Taimes T1802

کلندر

آقای شیری زرین شهر

Helitin PC1600

Taimes T2w

آقای عجمی اصفهان

Bodor BCL 0503 MU

آقای بردیا اصفهان

Wit-Color Ultra Star

شرکت توکا پلاست اصفهان

Phantom Flatbed 4590

آقای اسماعیلی اصفهان

Wit-Color Ultra 9200

آقای مرادی اصفهان

Zhongye UVE1800

آقای منوچهری اصفهان

Taimes T7

آقای پیدانی اصفهان

Zhongye UVE1800

Wit-Color UVIP 2513

آقای بحرینی اصفهان

Wit-Color Ultra 9200

آقای اناری اصفهان

Taimes T2W

Bodor BCL 1309X

آقای عطایی اصفهان

Wit-Color Ultra 9200

آقای طاهری دولت آباد

Wit-Color Ultra 9200

آقای امینی اصفهان

Wit-Color Ultra 9200

آقای خادمی کاشان

Wit-Color Ultra 9200

آقای جاهی اصفهان

Taimes T7

آقای بهرام پور کاشان

Wit-Color Ultar 9200

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :