لیست مشتری های ما در استان فارس

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای کریمی جهرم

wit-color Ultra Star 25pl

آقای فقیه شیراز

Taimes T8Q

آقای مشکل گشا مرودشت

Taimes T8Q

آقای کاظمی شیراز

Phantom 4590

آقای بهمنی شیراز

Taimes T7

آقای باقری شیراز

Wit-Color Ultra 9200

آقای اسفندیاری بوانات

Taimes T5

آقای اسداللهی شهر قصر قمشه

Taimes T5

آقای شریفی شهر رامجرد

Taimes T7

آقای قائدی شیراز

Wit-Color UVIP Flatbed

آقای رحیمی پور جهرم

Zhongye T1800 Sublimation

آقای داریوش رحمانیان جهرم

Taimes T7

آقای علیزاده جهرم

Wit-Color Ultra 9200

آقای خلیلی شیراز

Wit-Color Ultra 9200

آقای کدیور شیراز

Helitin PC 1600

آقای روزی طلب شیراز

Wit-Color Ultra 9200

آقای نیکو منش فسا

Taimes T5 2H

آقای رحمانیان جهرم

Wit-Color Ultra 9200

Wit-Color Ultra Star

آقای تندرو دارارب

Wit-Color Ultra 9200

آقای عظیمی آباده

Wit-Color Ultra 9200

آقای بهمنی شیراز

Wit-Color Ultra  3000 3312

Wit-Color Ultra 9200

آقای روزی طلب شیرار

Taimes T5

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :