لیست مشتری های ما در استان آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای رسولی دیزجی تبریز

Taimes T1802

2H 5113

دستگاه پرس

آقای مرامی مشعوف تبریز

کلندر

Taimes T1802 Epson 5113

2H 320

 

آقای باقری ملکان

Taimes T1802 UV Ricoh GH2220

آقای رضا رهبر فرزانه تبریز خیام

Wit-color UVIP Flatbed Ricoh Gen5

Bodor BML -FS 20W

آقای فرزاد حسامی فر خیابان منتظری

T-Shirt Direct Printer

آقای احمد خراسانی شهرک سرمایه گذاری خارجی

Wit-color UVIP Roll

آقای صدیقی مراغه

Wit-color UVIP Flatbed 1313 Ricoh Gen5

آقایان محمد اسمعیل زاده و احمد صمدی پوری جاوید تبریز

Wit-color Ultra 9100 Epson DX5 New

آقای علیزاده بیابانی تبریز

Wit-color UVIP Flatbed 2030

آقای حمداد تبریز

Taimes T8Q

آقای مقدم تبریز

Phantom DTG T-shirt

آقای بهنام تبریز

Taimes T8Q

آقای غفاریان پور تبریز

Zhongye UVE1800

آقای علی برکاتی تبریز

Phantom 6090

Taimes T8Q

آقای سلمانی تبریز

Wit-Color Ultra 91002S

آقای اکرمی مراغه

Wit-Color Ultra 3000 3312

آقای دشت سان تبریز

Phantom DTG T-shirt

آقای آفریده تبریز

Wit-Color SDF 2008

آقای عطایی جلفا

Wit-Color Ultra 9200

آقای طهماسبی تبریز

Taimes T2W

آقای صبحی تبریز

Wit-Color Ultra 9200

آقای حسین کیوان پور تبریز

Taimes T2W

Taimes T1802 5113

آقای علی کیوان پور تبریز

Taimes  T2W

 Taimes T1802 5113

آقای ملک زاده تبریز

Wit-Color Ultra 9200

آقای لشگری تبریز

Taimes T7 

آقای چینه کش تبریز

Taimes T2W

آقای یاری تبریز

Wit-Color ultra 9200

آقای قلی زاده تبریز

Wit-Color Ultra 2000

Wit-Color Ultra 9200   

Zhongye UVE 1800

آقای نائینی گرجستان

2 دستگاه Wit-Color Ultra 9200

Taimes T5

آقای عزیزی تبریز

Wit-Color Ultra 9200

آقای خانمحمدی تبریز

Wit-Color Ultra 9200

آقای طیبی تبریز

Wit-Color Ultra 9200

آقای امیر خیزی بناب

Taimes T5

آقای یوسفی تبریز

Taimes T8

آقای نوبری تبریز

Taimes T7

آقای حسین پور تبریز

Wit-Color Ultra 9200 Dye Sublimation

Zhongye UVE 1800

آقای برکاتی تبریز

Taime T7

Wit-Color Ultra 9200

آقای فاروقی تبریز

Wit-Color Ultra 9200

Zhongye UVE 1800

Master UV 4585

Taimes T2W

Helitin PC 900

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :