لیست مشتری های ما در استان آذربایجان غربی

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای آزادی ارومیه

Taimes T2W 320

آقای بخشی ارومیه

Wit-Color Ultra 92002S

آقای سعیدی اشنویه

Taimes T2W

آقای نزیه پور اردبیل

Taimes T7

آقای پاشایی ارومیه

Bodor BCL 1812X

Bodor BML-FS

Wit-Color UVIP Flatbed

Wit-Color Ultra Star

Wit-Color Ultra 9200

آقای پور تقی ارومیه

Taimes T5 2H

آقای صیادی ارومیه

Taimes T5 2H

آقای خلیلی ارومیه

Wit-Color Ultra 9200

آقای مرادی خوی

Wit-Color Ultra 9200

آقای لاوه ای مهاباد

Wit-Color Ultra 9200

آقای کاسب سردشت

Wit-Color Ultrs 9200

آقای قادیری مهاباد

Taimes T5 2H

آقای اصغرزاده ارومیه

Wit-Color Ultra 9200 Dye Sulimation 

آقای حسن زاده ارومیه

Taimes T8

آقای وحیدی ارومیه

Master UV 4585

آقای خارج مهاباد

Master UV 4585

اشرف زاده ارومیه

Wit-Color Ultra 9200

Bodor BCL 1218X

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :