لیست مشتری های ما در استان مرکزی

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای مرادیان اراک

UVIP Flatbed 2030

Richo Gen5 3H

آقای شفیعی اراک

wit-color Ultra Star 3302  10pl

2H 320

آقای فرجی اراک

Wit-Color Ultra 92002S

آقای حیدری اراک

Wit-Color Ultra Star 2302

آقای افشار اراک

Taimes T8

آقای فتحعلی اراک

Wit-Color Ultra 9200

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :