لیست مشتری های ما در استان کردستان

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
گودرزی سنندج

Phantom Flatbed Epson DX7

آقای رحیمیان سنندج

Taimes T5

آقای دولتیاری سنندج

Wit-Color Ultra 2000

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :