لیست مشتری های ما در استان چهارمحال بختیاری

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
نجفی یزد

Ultra Star3302 Star fire 10pl

سلیمی فرخ شهر

Ultra 9100  Epson DX5 new

230 2H

آقای مهدیان شهر کرد

Taimes T8Q

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :