لیست مشتری های ما در استان خوزستان

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای چائیده دزفول

Bodor BCL 1309XU

آقای سیاح سوسنگرد

Phantom Flatbed  1315

Bodor BML-FS Fiber

 

آقای صادقی اهواز

Bodor BCL 1309X

آقای دهداری اهواز

Taimes T2W

آقای محمودیان بهبهان

Bodor BCL 1309XU

آقای خادمی اهواز

Wit-Color Ultra 2000

آقای عالمشاه دزفول

Helitin PC1600

آقای سعدی اهواز

Taimes T5 2H

خانم فرید فر اهواز

Taimes T2W

آقای مرادی خرمشهر

Taimes T2W

آقای التمیمی بصره

Taimes T7

آقای دزفولی اهواز

Wit-Color UVIP

Zhongye UVE 1800

رشیدنیا اهواز

Wit-Color Ultra 9200

Master UV 4585

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :