لیست مشتری های ما در استان البرز

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای عسگری زاده کرج

Taimes T8Q 320 3H

دو دستگاه

آقای عابدی کرج

UVIP Flatbed 1313 Ricoh Gen5

آقای صالحی کرج

Phantom 6090

آقای جعفری کرج

Taimes T1802

آقای عبداله وند کرج

Taimes T5 2H

آقای ظریفی کیا کمالشهر

Zhongye UVE 1800

 Wit-Color UVIP Flatbed

آقای کلانی کرج

Zhongye UVE 1800

آقای کاظمی نیا کرج

Wit-Color Star 3302

آقای خلفی کرج

Zhongye UVE 1800

احمدی کرج

Taimes T2W

آقای امیری کرج

Wit-Color Ultra 9200

آقای خنیابی کرج

Wit-Color Ultra 9200

آقای پنبه چی مهر ویلا

Wit-Color Ultra 9200

آقای ماهر بنابی کرج

Wit-Color Ultra 9200

Taimes TR 2220

Wit-color Ultra 9100

آقای هاشمی نسب فردیس

WIt-Color Ultra 9200

آقای ورشوچی کرج

Wit-Color Ultra 9200

آقای سلطانپور هشتگرد

Wit-Color Ultra 3000 3312

آقای کاتبی کرج

Wit-Color Ultrs 9200

Wit-Color Ultra 2000

آقای خوانین زاده کرج

Wit-Color Ultra 3000 3312

آقای پوردشت نظر آباد

Wit-Color Ultra 3000

آقای خیری کرج

Wit-Color Ultra 9200

آقایان عبدی و زوار کرج

Wit-Color Ultra 3000 3312

آقای حسین زاده هشتگرد

Wit-Color Ultra 3000

ارسال نظر

علی : تفاوت دستگاه 2هد با 4هد در کیفیت چاپ هست ...
1 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :