لیست مشتری های ما در استان گلستان

نام / نام شرکت شهر مدل دستگاه
آقای محمدزاده گنبد

Taimes TX2200 512i

آقای جواد الائمه گرگان

Taimes T8Q konika 512i

آقای غیناقی گرگان

Wit-Color Ultra 9200

آقای جوهرپیشه خان به بین

Wit-Color Ultra 2000

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :